Yönetim

İl Ambulans Servisi Başhekimi

.

    Dr. Mehmet Metin TUNÇER
    İl Ambulans Servisi Başhekimi
    Sekreterlik: 0312 592 47 31 - 592 47 32   
    Mail : mmtuncerr@gmail.com

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü

   Dr. Cantürk Eyüp KOCALAR
  Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü
  Sekreterlik: 0312 592 47 31 - 592 47 32
  Mail : drkocalar@gmail.com

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü


.


    Dr. Hakan YASAER                                                                   
   Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü                                                      
   Sekreterlik:0312 592 47 31 - 592 47 32               Mail :  hyasaer112@gmail.com                                                                                                                                               

İl Sağlık Müdür Yardımcımız


         .
      Dr. Hüseyin Fazıl İNAN
      İl Sağlık Müdür Yardımcısı
      Sekreterlik: 0312 592 47 31 - 592 47 32
      Mail:

İl Sağlık Müdürümüz

İl Sağlık Müdürümüz

Dr. Mustafa Erkan ÇİÇEK
Ankara İl Sağlık Müdürü                                                
Makam Sekreterlik
Tel: 592 47 07 (3 Hat)
Fax: 592 45 46