İl Sağlık Müdürümüz

İl Sağlık Müdürümüz

Dr. Mustafa Erkan ÇİÇEK
Ankara İl Sağlık Müdürü                                                
Makam Sekreterlik
Tel: 592 47 07 (3 Hat)
Fax: 592 45 46