Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü


.


    Dr. Hakan YASAER                                                                   
   Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü                                                      
   Sekreterlik:0312 592 47 31 - 592 47 32               Mail :  hyasaer112@gmail.com