Birimler

112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü