Komuta Kontrol Merkezi Egitimleri

 26-30 Nisan 2010 tarihleri arasında  Komuta Kontrol Merkezi Personeli eğitimi gerçekleştirildi.Eğitim programı kapsamında toplam 120  personele eğitim verildi.Tek elden, Acil Sağlık Hizmetlertinin merkezi yönetimi sağlamak,112 Acil Yardım İstasyonlarının koordinasyonu yapmak,Olağandışı olaylarda hızlı reaksiyon göstermek,Diğer kurumlarla eşgüdümü sağlamak,Verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi görevini yürüten Komuta Kontrol Merkezi çalışmalarının daha etkin ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla  Leyla Nur GENÇER tarafından Komuta Kontrol Merkezinde görev alan Hekim Dışı Sağlık personeline ;

-Acil Sağlık Hizmetlerinde Ankara 112 Komuta Kontrol Merkezi
- Komuta Kontrol Merkezi Çalışma Sistemi
- Mevzuatlar
- Ankara 112 KKM’ de Çağrı Karşılama Departmanı
- Ankara 112 KKM’ de Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni  Departmanı
- Ankara 112 KKM’ de Ambulans Hareket Yönetimi ve
- Donanım konularında eğitim verilmiştir.